The Synthetic Family hjälpte oss genomföra förändringen själva, till skillnad från andra konsultbolag som talade om för oss vad vi skulle göra. - Ingrid Bardh, Divisionschef Teracom

Experter på att leda förändringar


Jag står inför en organisationsförändringJag behöver effektivisera verksamhetenJag ska införa ett nytt IT-systemJag vill ändra vår värdegrundJag vill veta mer om era tjänster

 

 

 

 

 

 

 

 Vi är ett konsultbolag med över 10 års erfarenhet att leda stora förändringar på några av de största organisationerna och företagen i Skandinavien. För att lyckas behövs en aktiv och synlig ledning. Därför jobbar vi med högsta ledningsnivån. Vi tar ansvar och arbetar tillsammans med er under hela förändringen för att se till att ni når målen. Med oss har du 6 gånger så stor chans att lyckas.