Vårt bolag

Vi är ett konsultbolag som har funnits sedan år 2000. Vi finns i Stockholm och är verksamma globalt. Vi arbetar på ledningsnivå med några av de största organisationerna och företagen i Skandinavien. Alla fem ägarna i The Synthetic Family är aktiva.

Vårt viktigaste ord är dådkraft.

Vi är samtränande team som hjälper er hela vägen med viktiga projekt på ledningsnivå, vi ger oss inte. Vi är personliga och är kända för vår lojalitet.

Alla managementkonsulter är seniora och de metoder vi använder är baserade på benchmarking.

Ring vår VD Per Gunnarsson om du behöver vår hjälp, +46 701 80 89 01.